ee78e73f-c2cd-479d-9fc0-dee779f73ce2

 

Phạm vi chúng tôi thu thập thông tin của khách hàng

Họ và tên:……………………………………………Độ tuổi………………………

Địa chỉ:………………………………………………Giới tính:……………………

Email:…………………………………………………Điện thoại:…………………

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Chúng tôi rất quan tâm đến quyền riêng tư của quý khách. Chúng tôi hiểu rằng quý khách sẽ rất quan tâm đến việc những thông tin mà quý khách cung cấp cho chúng tôi có được Bảo Mật an toàn hay không.

Và chúng tôi muốn quý khách hãy yên tâm, tin tưởng khi tham gia các dịch vụ của chúng tôi.

Những thông tin cá nhân của quý khách chúng tôi sẽ tuyệt đối bảo mật, không có một bên thứ 3 nào khác có quyền được biết những thông tin này.

Chúng tôi tạo ra chính sách bảo mật thông tin này để chứng minh cho cam kết về sự an toàn bảo mật với quý khách hàng.

Qua chính sách bảo mật thông tin này, chúng tôi mong muốn quý khách hiểu được việc chúng tôi thu thập thông tin, việc sử dụng và chia sẻ thông tin cũng như việc bảo mật thông tin khách hàng của chúng tôi.

Kentado, trân trọng!